Voor mkb-bedrijven

Het aantrekken en behouden van goed geschoold personeel is gezien de arbeidsmarktkrapte nu meer dan ooit van belang. Bedrijven die het opleiden en ontwikkelen van hun medewerkers stimuleren worden vaker gezien als aantrekkelijke werkgever. Door het stimuleren van talentontwikkeling haal je nieuwe kennis en vaardigheden je bedrijf binnen, waardoor je makkelijker kunt groeien en innoveren. Met de Mkb-routes in het hbo zetten wij in op meer samenwerking tussen mkb-bedrijven, brancheverenigingen en hogescholen bij het ontwikkelen van voor het mkb relevante opleidingstrajecten in het hbo.

Een Mkb-route in het hbo is:

  • een tweejarige Associate Degree (Ad) of vierjarige Bachelor opleiding in het hbo;
  • waarin het leren en werken tegelijkertijd plaatsvinden en met elkaar verbonden zijn (vergelijkbaar met de BBL in het mbo);
  • het grootste deel van het leren op de werkplek plaatsvindt;
  • de student een salaris van de werkgever ontvangt;
  • het werkend leren wordt vastgelegd door een tripartiete overeenkomst tussen student, hogeschool en mkb-bedrijf.

Voor een mkb-bedrijf biedt de ‘Mkb-route in het hbo’ de mogelijkheid om een student in dienst te nemen, die al een goede basisopleiding heeft genoten en direct inzetbaar is. Je bent belangrijk bij het begeleiden van de student bij het leren op de werkplek, afgestemd op de behoeftes van je bedrijf. Voor de Mkb-route in het hbo kan gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling praktijkleren*): een tegemoetkoming voor de kosten die worden gemaakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Daarnaast bieden deze routes de medewerkers van jouw bedrijf kansen om zich verder te ontwikkelen op hbo-niveau. Kennis die van toegevoegde waarde kan zijn voor je bedrijf.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Inmiddels zijn er verschillende hogescholen die deze werkend-leren trajecten aanbieden. Klik hier voor een overzicht van de Mkb-routes in het hbo.

We hebben een folder ontwikkeld die specifiek aan bedrijven uitlegt welke voordelen het opleiden van medewerkers via een Mkb-route in het hbo ze brengt. Die folder vind je hier

*) mits de opleiding zich richt op de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg, of gedrag & maatschappij.

Vacatureteksten

Een oplossing voor mkb-bedrijven die opzoek zijn naar personeel voor een werken-leren-traject, maar zelf niet veel hebben met tekstschrijven: invul-templates voor vacatureteksten. We hebben drie templates beschikbaar gemaakt, gericht op de drie doelgroepen met interesse in duaal scholen in het hbo, zoals gevonden in het persona-onderzoek dat we hebben gepubliceerd:

  • De nieuwsgierige student
  • De Doelgerichte doorstromer
  • De Onafhankelijke zij-instromer

>> Download de vacatureteksten

Succesverhalen