Overzicht Regelingen en Initiatieven

Onderstaand vatten we bij ons bekende (subsidie)regelingen en met de Mkb-route in het hbo vergelijkbare initiatieven in een overzicht samen. Genoemde (subsidie)regelingen moeten het voor studenten, mkb-bedrijven, of hogescholen financieel nog aantrekkelijker maken om duaal te scholen.

Heb je na aanleiding van onderstaande lijst een toevoeging of opmerking met ons te delen? Neem dan contact op met mkbroutehbo@ptvt.nl.  

Openstaande regelingen om te benutten voor praktijkleren en LLO

Voor studenten

Voor Mkb’ers

  • SLIM-regeling (In het bijzonder activiteit 4 op de menukaart: Bieden van een praktijkplaats in de derde leerweg)
  • O&O-fondsen (voor specifieke branches: installatiebedrijf, motorvoertuig- en tweewielerbedrijf, metaalbewerking en metaalelektro)

Mkb-route in het hbo – vergelijkbare iniatieven

Regionale initiatieven