‘Belemmeringen agenderen’

Judith van Heeswijk, Techniek Nederland:

‘Belemmeringen agenderen’

“Deze pilots passen bij onze sector; we hebben veel mkb onder onze leden en willen graag opleiden in de praktijk. Het duale aspect is immers essentieel voor de synergie, je moet het samen willen doen als werkgever en als opleidingsinstituut.

Op dit moment zijn er wel werknemers die zich via deeltijdopleidingen op hbo-niveau bijscholen. En een campagne als ‘Be an Engineer’ laat zien dat de sector wil en kan samenwerken met hogescholen. Maar dat zijn leerwerktrajecten in deeltijd en geen duale opleidingen, al is het wel in samenwerking met bedrijven. Ik vind het een typisch kip-en-ei vraagstuk: waar begin je? Er komt geen aanbod omdat er geen vraag zou zijn. En er is geen vraag omdat het aanbod achterblijft.

Hogescholen zijn onmachtig en de wet- en regelgeving is onhandig. Er is bijvoorbeeld nog weinig mogelijk wat betreft tegemoetkomingen voor werkgevers. Jammer, want hiermee kun je een belangrijke drempel wegnemen. Daarnaast moeten we goed nadenken over kwaliteitsborging. Ik hoop dat we dit soort belemmeringen samen kunnen agenderen en het zou helemaal mooi zijn als we alsnog met een pilot kunnen starten.”