MKB Route 1

MKB Route 2

De Mkb-route in het hbo: winst voor het bedrijf en de student

Het bedrijfsleven heeft een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel. De nieuwe ‘Mkb-route in het hbo’ draagt hieraan bij door studenten vroegtijdig te koppelen aan het midden- en klein bedrijf (mkb). Het mes snijdt aan twee kanten: het bedrijf haalt nieuwe kennis naar binnen en kan eigen medewerkers laten scholen en studenten kunnen zich goed voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Vanaf december 2020 gaat het landelijke programma ‘Mkb-route in het hbo’ van start; een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en MKB-Nederland. Samen met zeven pilots wordt ingezet op het versterken van werkend leren in het hbo (mét leerarbeidscontract) in Nederland. 

Lees meer over het programma en maak kennis met de pilots in ons digitale magazine