MKB Route 1
MKB Route 2
MKB Route 3

Mkb-route in het hbo

#MKB-route

Het bedrijfsleven heeft een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel. De nieuwe 'Mkb-route in het hbo' draagt hieraan bij door studenten vroegtijdig te koppelen aan het midden-en kleinbedrijf (mkb) in werkend leren trajecten. Het mes snijdt aan twee kanten: het bedrijf haalt nieuwe kennis naar binnen en kan eigen medewerkers laten scholen, en studenten kunnen zich goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. 

Een Mkb-route in het hbo is

  • een tweejarige Associate Degree (AD) of vierjarige Bachelor opleiding in het hbo;
  • waarin het leren en werken tegelijkertijd plaatsvinden en met elkaar verbonden zijn;
  • het grootste deel van het leren op de werkplek plaatsvindt;
  • de student een salaris van de werkgever ontvangt;
  • het werkend leren wordt vastgelegd door een tripartiete overeenkomst tussen student, hogeschool en mkb-bedrijf.

Nieuws