Het talent van morgen: 15 nieuwe Erasmus Centres of Vocational Excellence van start

25-03-2024

#Nieuws Internationaal #Netwerkvorming

Goed nieuws! De Europese Commissie heeft  recent 15 nieuwe Centres of Vocational Excellence (CoVE's) toegekend.

Ben je nieuw in de wereld van CoVE’s? CoVE's zijn internationale netwerken van partners die op regionale schaal skills ecosystemen ontwikkelen om jongeren en volwassenen uit te rusten met de vaardigheden en competenties die nodig zijn om te gedijen in het snel veranderende landschap van vandaag. Zo dragen ze niet alleen bij aan kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid en continue carrière- en ontwikkelmogelijkheden, maar ook aan regionale ontwikkeling, innovatie en samenwerking, en daarmee aan een innovatieve, inclusieve en duurzame economie. Klinkt bekend? De Centers of Vocational Excellence zijn inderdaad de Europese evenknie van de ppsen in Nederland.

Of het nu gaat om bijenteelt of sport, elke CoVE is een broedplaats van excellentie in zijn domein. Met de focus op praktijkgerichte training, interdisciplinair leren en toepassingen in de echte wereld, willen deze CoVE's de kloof tussen het onderwijs en het werkveld overbruggen. De nieuwe CoVE's omvatten onder andere slimme elektriciteit, hernieuwbare energie, duurzame landbouw en innovatie van de werkplek. Door zich te richten op opkomende trends in opkomende industrieën, helpen deze centra de toekomst van het beroepsonderwijs vorm te geven en bevorderen ze creativiteit, ontwikkeling van vaardigheden en afstemming op de industrie.

Een overzicht van de 15 CoVE’s die per maart 2024 gestart zijn:

 • CoVE-WENDT - Centre of Vocational Excellence in Welding and Non-Destructive Testing
 • VOLTAGE - Vocational Training for Optimal Learning and Growth in the European Battery Industry
 • BeeLieve - European Centres of Vocational Excellence in Apiculture
 • SHOREWINNER - Southern European Community for Offshore Wind Energy
 • INFINITE - Intelligent printing, flexible and organic electronics Excellence
 • GreenHost - Vocational Excellence, Policy and Enterprise United for Hospitality Management Skills Adapted on Environmental Footprint Methods
 • PROMOTE - Promoting Integrated Professional Development for Prison Practitioners in Vocational Excellence for Offender Reintegration (NL)
 • STARS - Shaping Talents and Achieving Vocational Excellence in Sports
 • CEDCE - Colleges for European Data Center Education (NL)
 • H2CoVE - Hydrogen Centres of Vocational Excellence (NL)
 • SEBCoVE - Smart Electricity for Buildings - Centers of Vocational Excellence (NL)
 • WIN4SMEs - Regional and International Education Partnerships for Workplace Innovation in SMEs (NL)
 • P4ELECS - Platform for Electrification Skills and Competences (NL)
 • INVESTech - Innovation Vocational Excellence in Tech
 • EVECSA - European Vocational Excellence for Climate Smart Agriculture (NL)

Grote Nederlandse inbreng in deze lichting CoVEs

Van de 15 nieuw CoVE’s hebben er 6 een Nederlands tintje. PROMOTE biedt een geïntegreerde benadering van continue professionele training voor mensen die werkzaam zijn binnen het strafrechtelijk systeem, met een focus op leerervaringen en het actualiseren van competenties voor succesvolle vrijlating en integratie van gedetineerden in de samenleving. De Colleges for European Data Centre Education (CEDCE) streeft naar een pan-Europees onderwijsprogramma voor datacenters dat uitmuntendheid biedt van beroepsonderwijs tot hoger onderwijs. Het hoofddoel van H2CoVE is om de Europese beroepsbevolking uit te rusten met de juiste en noodzakelijke beroepsvaardigheden van hoge kwaliteit voor industrieën in de opkomende waardeketens voor een waterstofeconomie. De CoVE WIN4SMEs stimuleert de innovatie op de werkplek in het mkb door geschoolde arbeidskrachten en ondernemerschap aan te moedigen, samenwerkingsomgevingen te bevorderen en kennisoverdracht te stimuleren. P4ELECS richt zich op elektrificatie, om bij te dragen aan zowel excellentie in beroepsonderwijs als ondersteuning van innovatie. Climate Smart Agriculture (CSA) is gericht op het duurzaam verhogen van de landbouwproductiviteit en -inkomsten, het aanpassen aan en het opbouwen van veerkracht tegen klimaatverandering, en het verminderen en/of verwijderen van broeikasgasemissies. En last but not least, SEBCoVE richt zich op smart oplossingen in de bouwsector en bereidt (toekomstige) werknemers voor op de veranderingen die deze slimme gebouwen voor hun werk met zich meebrengen.

Ontdek meer over de nieuwe Centers of Vocational Excellence

Met de aankondiging van 15 nieuwe CoVE’s geven we de volgende generatie changemakers de kans om de toekomst van morgen vorm te geven. Wil je meer weten over de CoVE’s en waar ze zich bevinden? Bekijk onderstaande animatie of bekijk ze op de netwerkkaart


0