MKB

#MKB

Mkb

'De impact van het mkb strekt verder dan puur het economische. Het mkb is als ‘fundament van de economie’ onmisbaar voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven op het gebied van zorg, voedsel en klimaat. Om een voorbeeld te geven van een klimaatopgave: we investeren als land in de meest geavanceerde warmtepompen en windmolens. Ondernemers in het mkb zorgen ervoor dat ze ook daadwerkelijk in heel Nederland geïnstalleerd kunnen worden.' (uit MKB-actieplan) Alle berichten over mkb vind je hier, én de mkb-programma's die een nauwe verbinding hebben met Katapult.

  • MKB!dee. Het programma MKB!dee, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, helpt ondernemers die hun knelpunten in kaart hebben gebracht door ze te ondersteunen in het oplossen van hun belemmeringen. MKB!dee-netwerk biedt deze mkb'ers erkenning en een podium voor hun voorbeelden en lessen. Door te laten zien wat werkt en hoe knelpunten worden opgelost, helpen ze andere ondernemers op weg. Samen vormen ze een lerend netwerk.
  • Versnelling digitalisering mkb. Het ministerie van Economische  Zaken en Klimaat zet samen met onderwijsinstellingen en het lokale bedrijfsleven overal in het land digitale werkplaatsen op: lokale publiek-private samenwerkingen van onderwijs, overheid en bedrijven waar ondernemers, studenten en docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers die onvoldoende bekend zijn met het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen, meer klanten bereiken en beter weten wat je klanten willen door data te gebruiken, krijgen hier praktische adviezen van studenten uit het wo, hbo of het mbo en van docenten en experts.
  • Pps voor mkb: vergroten bereik mkb. Katapult werkt actief aan het vergroten van het aantal mkb'ers binnen samenwerkingsverbanden, én hun effectiviteit daarbinnen. Dit doen we door pps'en te stimuleren relevant aanbod voor mkb te bieden. Daarvoor leren we van koplopers: pps'en die sterk zijn in het bereiken van én bovendien meerwaarde bieden voor mkb-bedrijven, door hun ervaringen om te zetten in relevante kennis. Daarnaast proberen we via mkb-partners pps zo vindbaar en laagdrempelig mogelijk te maken voor de mkb'er. Klik hier voor de PPS toolkit Vergroot je waarde voor het mkb en vind alle lessen en achtergrond over dit thema.
  • MKB route voor het HBO. In partnerschap met MKB-Nederland, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beogen we werkend-leren trajecten in het hbo gericht op versterking van het MKB te stimuleren. Dit gebeurt onder de noemer ‘MKB-route in het hbo’.

Klik hier voor de toolkit hoe lever ik als PPS meerwaarde voor het mkb