Herziene aanvraag NGF ingediend

15-01-2024

#Onderwijs en werving #Nieuws

Het herziene Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Investeren in het talent van de toekomst!” voor technologieonderwijs in het funderend onderwijs is afgelopen donderdag ingediend bij de NGF-commissie. Het plan heeft als focus om elk kind, ongeacht sociaaleconomische status, gender of komaf, de kans te geven zijn potentieel volledig te benutten. Het doel is om jongeren adequaat voor te bereiden op de circulaire, digitale en adaptieve samenleving van de toekomst. Bovendien zal een extra impuls in technologieonderwijs helpen om de enorme tekorten aan technisch-geschoolde werkenden op te lossen.

Om goed toegerust te zijn voor de samenleving van de toekomst zijn technische en digitale vaardigheden cruciaal. De basis hiervoor wordt gelegd in het funderend onderwijs. Echter zijn er grote knelpunten rondom technologieonderwijs, waardoor niet elke leerling de kans heeft om in aanraking te komen met technologie en blijven kennis en vaardigheden achter. In deze aanvraag wordt de essentiële bijdrage beschreven die technologie kan leveren aan de ontwikkeling van mensen en aan de samenleving als geheel. Door structureel en vroegtijdig technologieonderwijs krijgen kinderen een goede basis mee voor leven, leren en werken in de 21e eeuw. Dit is van groot belang omdat de arbeidsmarkt en maatschappij door toenemende technologisering en digitalisering snel veranderen. Technologieonderwijs stimuleert allerlei belangrijke vaardigheden. Al deze vaardigheden zorgen voor meer zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen, kritisch kunnen omgaan met informatie en het kunnen deelnemen aan een technologische maatschappij.

De afgelopen maanden hebben landelijke en regionale partners samengewerkt aan de aanscherping en de gevraagde onderbouwing van de eerdere Nationaal Groeifonds-aanvraag. Nu het voorstel is ingediend is de NGF-commissie aan zet. Zij beoordelen het voorstel aan de hand van hun criteria. De NGF-commissie zal een advies uitbrengen bij de Tweede kamer. De gelden voor het voorstel zijn gereserveerd, maar uiteindelijk is het aan de Tweede kamer om een besluit te nemen over de officiële toekenning hiervan. Meer informatie en het uitgebreide plan vind je hier.

0