‘Naar een intervisieachtige structuur’

Hans Konings is als directiesecretaris van het Sectorinstituut Transport en Logistiek betrokken bij de pilot die meedoet aan het programma ‘Mkb-route in het hbo’. Hij houdt zich bezig met de praktische uitwerking.

Die komt er in het kort op neer, vertelt hij, dat de bbl voor de sector uitgebreid wordt met de mkb-route op hbo-niveau, in de vorm van een Ad-traject van twee jaar. "Het Ad Duaal traject bestaat sinds 2013 bij NHLStenden, maar sinds dit jaar dus ook met een mkb-route. Jaarlijks starten wij met een groep van vijftien tot twintig studenten. Dat vinden wij een prachtig begin.” De mkb-route is bedoeld voor mensen met een mbo-4 opleiding, havisten en mensen die al op een bepaald niveau bij een bedrijf werken. Het Sectorinstituut kan eventueel in de begeleiding een rol spelen, vertelt Konings. “Maar dat soort zaken moeten wij nog afstemmen.”

NHLStenden heeft dus al veel ervaring in het aanbieden van Duale Ad trajecten, en vanaf dit jaar wordt daar de structuur van de mkb-route in meegenomen. En de Han (Hogeschool Arnhem Nijmegen) volgt dit met veel interesse, weet Hans. “Die wil iets soortgelijks mogelijk volgend jaar oppakken. Fontys is met een eigen pilot aan de slag. Dus het geheel zo overziend, denk ik dat we met een jaar een landelijk dekkend netwerk hebben. Dat is goed nieuws voor de sector.”

Zo kunnen de issues waar veel transportbedrijven nu geen kennis voor in huis hebben in de nabije toekomst toch worden opgepakt. Duurzaamheid en automatiseren bijvoorbeeld. De sector moet daar wat mee, maar een klein transportbedrijf kan daar geen fulltime hbo’er voor aannemen. “Binnen deze pilot willen wij onderzoeken of we een structuur op kunnen zetten waarbij vijf hbo-studenten per projectfase wisselen van bedrijf. Door die roulatie creëer je ook nog eens een intervisie-achtige structuur. Het is ingewikkeld maar bij een paar Hogescholen bestaat zoiets al, dus het is haalbaar.”