‘Samen hebben we goud in handen’

De combinatie van leren en werken (in duale vorm) in het hbo is bij veel mkb-bedrijven nog vrij onbekend. De tweejarige hbo Associate degree (Ad), die gepositioneerd is tussen mbo4 en hbo bachelor (6), kent men vaak helemaal niet. Dat moet veranderen, vindt Nina Spithost, programmamanager Associate degrees bij NHL Stenden.

Bedrijven moeten vlot en wendbaar kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving. In een turbulente en sterk concurrerende markt zijn de eigen medewerkers van mkb-bedrijven vaak hun grote kracht (Human Capital) en de belangrijkste schakel om het verschil te maken. Het is daarbij van belang dat die medewerkers, net gestart in het mkb of al langer werkzaam bij het bedrijf, zich kunnen (door)ontwikkelen.

Juist kleinere bedrijven beschikken vaak niet over een eigen HR-afdeling of ‘opleidingshuis’ om in te kunnen zetten op doorontwikkeling van hun medewerkers. “De duale Ad opleidingen zijn nu juist voor die bedrijven een prachtige kans”, stelt Nina. “In deze duale tweejarige opleidingen draagt het mkb bij aan de ontwikkeling van medewerkers én profiteert ook direct zelf, als bedrijf.”

Tien jaar ervaring

Volgens haar is het de hoogste tijd dat mkb-bedrijven ontdekken hoe deze opleidingen effectief bijdragen aan de ontwikkeling van hun medewerkers en bedrijf. Via werken en leren tegelijk. Nina: “Eigenlijk wat we vroeger het ‘gildeleren’ noemden: we kennen het allemaal vanuit het mbo. Maar dat dit ook in het hbo gebeurt, dát weten veel bedrijven niet. Terwijl wij al meer dan tien jaar ervaring hebben opgebouwd met duale leertrajecten, waarin studenten vanaf de start van de opleiding werken en leren combineren.”

Deze duale hbo-opleidingen heeft NHL Stenden in de bachelor- (vierjarig) en de Ad-variant (tweejarig). Nina: “De Ad, die sinds 2018 bestaat, is een jong eindniveau, dus dat velen dát nog niet kennen is logisch. Maar het is wel zonde. Want het is de missing link tussen mbo4, wat voor sommige beroepen net niet genoeg is, en hbo Bachelor niveau 6, waarmee iemand juist ‘overschoold’ zou kunnen zijn. Niveau 5 ontbrak echt nog. Het Ad is een zeer praktijkgerichte en beroepsgerichte hbo-opleiding. Echt een niveau voor iemand die méér kan dan mbo4 en klaar is voor de volgende stap. Met deze duale Ad opleidingen hebben we dus echt goud in handen.”

Talent naar binnen halen

Volgens Nina sluit het Ad-niveau precies aan bij de behoefte van veel werkgevers in het mkb, en kan de duale vorm enorm helpen. “Veel mkb’ers zijn in een overspannen arbeidsmarkt vruchteloos op zoek naar gekwalificeerde medewerkers. In die zoektocht richten zij zich vooral op wie al over de vereiste diploma’s beschikt. Maar ze vergeten daarbij de young potentials: de mbo4-geschoolde die zich nog verder kan doorontwikkelen. Een duale Ad biedt werkgevers de mogelijkheid dit talent nu al binnen te halen en samen met onderwijsinstellingen door te ontwikkelen. We zien de eerste vacatures al voorbijkomen waarin een werkgever een mbo4 gediplomeerde zoekt die wil komen werken én zich wil doorontwikkelen via een duale Ad.”

Goud in handen

Door met een aantal reeds ontwikkelde Ad’s aan te haken bij het programma ‘Mkb-route in het hbo’ hoopt Nina de bekendheid van deze duale opleidingen te kunnen vergroten. Samen met het mkb meer ruchtbaarheid geven aan het feit dat deze mkb-routes überhaupt al bestaan, dat is misschien wel de belangrijkste opgave die zij via het pilot-netwerk inhoud wil geven: “Dat kunnen wij namelijk niet alleen. Dat moeten we met elkaar doen. We hebben echt iets in handen. Nu is het zaak dat we dat ook tussen de oren van het mkb, hun huidige en hun toekomstige werknemers krijgen.”

Daarnaast is NHL Stenden ook bezig een aantal nieuwe Ad’s te ontwikkelen. “Zo zitten we met een drietal opleidingen in de voorfase om binnenkort ook als pilot mee te gaan doen. Ook bij deze Ad-opleidingen worden het werkveld en het mkb-bedrijfsleven al vanaf de start betrokken.”