Persoonlijke ontwikkeling met behulp van online software

#Leven lang ontwikkelen


Dit is het:
Een tool die persoonlijke ontwikkeling inhoud en structuur geeft, faciliteert en monitort. Medewerkers ontwikkelen competenties die dicht bij hun talenten, interesses en drijfveren liggen. Met modules, testjes of assessments krijgen ze zicht op zichzelf, hun functie en hun ontwikkelingsmogelijkheden. Aan de hand hiervan stellen ze in ontwikkelgesprekken met een leidinggevende of personeelsfunctionaris concrete ontwikkeldoelen op. Ook krijgen ze suggesties voor scholing en/of leren ‘on the job’.     

Tip:  “Zet een ontwikkeltool niet in als controlemechanisme, dan sla je elke ontwikkeling stuk. Je doelstelling moet zuiver zijn: je doet dit omdat je medewerkers bij persoonlijke ontwikkeling wilt faciliteren.”   

Voor wie:
Voor alle bedrijven waar ontwikkeling van medewerkers belangrijk is om een onderscheidende rol in de markt te houden. 


 

ZO PAK JE HET AAN:

Stap 1: Maak leidinggevenden ambassadeurs  
Als zij communiceren dat leren en ontwikkelen belangrijk is, sijpelt dit door in de organisatie.  
 

Stap 2: Breng de behoefte aan kennis en vaardigheden in kaart  
Wat heeft het bedrijf nodig? Wat willen medewerkers?  

Stap 3: Introduceer het idee van de ontwikkeltool bij een klein groepje  
Helpt deze tool bij het oplossen van ontwikkelknelpunten?  

Stap 4: Bepaal de opbouw van de tool  
Welke ondersteuning biedt de tool in de verschillende fasen van een persoonlijk ontwikkeltraject? Denk aan het opknippen van doelen en het monitoren van de voortgang.  

Stap 5: Bouw en vul de tool  
Laat medewerkers de ontwikkeltool testen.  

Stap 6: Organiseer ontwikkelgesprekken of -sessies  
Individueel of per team. Neem de tool in gebruik en zet de gegevens in als gespreksstarter.  

Stap 7: Help medewerkers op weg  
Doe suggesties voor scholing en leren ‘on the job’. Regel waar nodig extra coaching.  


ZO VERHOOG JE DE SLAGINGSKANS: 

 • Zorg voor veiligheid door af te spreken dat je de gegevens uit de tool alleen voor ontwikkelingsdoeleinden gebruikt.  
 • Introduceer de tool tijdens een bijeenkomst. Een mailtje wordt vaak niet goed of verschillend gelezen.   
 • Zorg dat leidinggevenden op één lijn zitten.  
 • Steek functioneringsgesprekken in als ontwikkelgesprek.  
 • Knip grote doelen op en monitor de voortgang: hoe specifieker iets is, hoe groter de kans dat het gebeurt.  
 • Stel coaching beschikbaar totdat medewerkers zelf de regie nemen.


DIT KAN HET OPLEVEREN:  

 • Structurele aandacht en concrete afspraken voor persoonlijke ontwikkeling  
 • Betere performance van medewerkers en teams  
 • Medewerkers met zicht en grip op hun eigen ontwikkeling 
 • Meer diepgang en tweerichtingsverkeer in gesprekken over ontwikkeling 
 • Beter overzicht van het aanwezige menselijk kapitaal (kennis, competenties, ambities, drijfveren en voorkeuren) 
 • Op termijn een persoonlijk dossier met informatie die ook mee te nemen is als medewerkers eventueel van baan wisselen 
 • Betere onboarding (door inzet van de online software in aangepaste vorm).  

    

It’s-people-who-drive-technology

Digitaal ontwikkelplatform voor industriële mkb-bedrijven

Uitdaging: In de metaalindustrie zorgen digitalisering, robotisering en automatisering voor een technologische revolutie. Maar mkb-ondernemers krijgen lastig in beeld welke competenties hun vakmensen en zij-instromers op dit vlak bezitten. Een leercultuur ontbreekt en scholing krijgt onvoldoende aandacht.  

Oplossing: Een digitaal platform dat eenvoudig inzicht geeft in de vakinhoudelijke competenties en persoonlijke en team skills van iedere medewerker. Waar competenties ontbreken, biedt het platform meteen onafhankelijke scholingsmogelijkheden aan. Persoonlijke ontwikkeling wordt mede afgestemd op specifieke vragen vanuit het bedrijf.   

Mkb-partners: MCM (producent van metaalproducten) en CRAFT Education (ontwikkelaar van scholing)  

Gouden tip van de bedenkers: “Verschillende personen hebben verschillende drijfveren. Een test helpt om elkaar beter te begrijpen en om voor elke medewerker een goede aanvliegroute naar scholing te vinden.”  

 

Unleash your talent

Online software om persoonlijke ontwikkeling op gang te brengen en te houden

Uitdaging: Het lukt veel medewerkers onvoldoende om de regie over hun ontwikkeling te nemen. Functioneringgesprekken hebben niet genoeg diepgang en het opvolgen van ontwikkelafspraken is een probleem.   

Oplossing: Online software voor het vormen, structuren, faciliteren en monitoren van persoonlijke ontwikkeling. Modules geven medewerkers zicht op zichzelf, hun functie en ontwikkelingsmogelijkheden. Tijdens ontwikkelgesprekken formuleren zij ontwikkeldoelen. De software helpt met de vertaling naar een actieplan en monitort de uitvoering.  

Mkb-partners: RBK Group (automatisering, architectuur en engineering voor de voedingsmiddelenindustrie) en Helixers (persoonlijke ontwikkeling)  

Gouden tip van de bedenkers: “Het ontstaan van een lerende cultuur kost twee tot drie jaar. In de tussentijd kun je externe coaches inzetten waarmee medewerkers kunnen sparren. Onderwijl train je binnen het bedrijf begeleiders die deze rol kunnen overnemen.”  

Lees hier het interview met Rick Olsthoorn en Karel Rengelink.