Meerwaarde van pps

Binnen bestaande samenwerkingsverbanden en binnen scholen, bedrijven en overheden is de weg naar succes allang gevonden waar jij van kunt profiteren. Op deze pagina worden werkende publiek private samenwerkingsconcepten (pps) verzameld om zelf direct aan de slag te kunnen met een vorm van samenwerking met het bedrijfsleven en of onderwijs. De komende periode blijven we deze modellen verzamelen, uitwerken en aanscherpen. Dus hou deze pagina vooral in de gaten.

In pps’en investeren, experimenten en innoveren docenten, studenten en/of werkgevers samen ten behoeve van toekomstbestendig beroepsonderwijs en beroepspraktijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld door professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen, of door studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een mkb-bedrijf. Het is daarmee een aanvulling op de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven die natuurlijk al tientallen jaren bestaat via bijvoorbeeld stages, praktijkgericht onderzoek, de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), en landelijke samenwerking. 

De samenwerking tussen scholen en bedrijven is daarbij altijd een middel (aanpak) om waarde te creëren. En geen doel op zich. Maar waar zit die waarde, die unieke bijdrage van een publiek-private samenwerking dan in? Een publiek private samenwerking:

  • verkleint de afstand tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven; 
  • leidt de innovatieve vakmensen voor de toekomst op;
  • bevordert een leven lang ontwikkelen;
  • versnelt en vergroot het innovatievermogen van bedrijven.

Minder tastbaar maar zeker niet minder belangrijk: samenwerking in een pps zorgt voor veel energie bij alle betrokkenen: studenten, docenten, onderzoekers, werknemers én werkgevers. Daarbij steeds zoekend naar synergie met andere initiatieven in het onderwijs (zoals bijvoorbeeld lectoraten en practoraten), bedrijfsleven (branches/fondsen) én de landelijke en regionale overheden. Tegelijkertijd gaat het credo ‘Alleen ben je sneller, samen kom je verder’ gaat hier ook zeker op: onderwijs en bedrijfsleven blijven twee verschillende werelden. Gelukkig is de bereidheid tot kennisdeling en samenwerking heel groot. Wil je weten hoe je de samenwerking aanpakt en meer partners bereikt en enthousiast maakt voor samenwerking? Of ben je op zoek naar concrete handvatten en inspiratie om de meerwaarde van je activiteiten te vergroten? Aan de hand van de 6 bouwblokken die zijn opgesteld hebben we de werkende modellen onderverdeeld:

Hieronder kun je de werkende modellen filteren op de gewenste bouwblok.

Filter

Filter berichten