De Associate degree (Ad)

Een associate degree (Ad)-opleiding is een 2-jarige hbo-opleiding die veelal in samenwerking met mbo en werkveld wordt ontwikkeld. Het eindniveau van de Ad-opleiding ligt tussen mbo-niveau 4 en hbo-bachelor (en daarom ook wel ‘niveau 5’ genoemd). De opleidingen zijn vooral praktijkgericht, gericht op het oplossen van welbekende problemen en situaties. De opleidingen sluiten daarom ook perfect aan op bepaalde hbo-functies en op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Een bacheloropleiding duurt 4 jaar aan een hogeschool. Je kunt na het behalen van het Ad-diploma direct of op een later moment instromen in een hbo-bacheloropleiding. Afhankelijk van hoe verwant de bachelor is aan de Ad, kun je na twee of meer jaar studeren het diploma van de hbo-bachelor behalen.

Voor het studeren in een Ad- en bacheloropleiding op een hogeschool heb je minimaal een mbo- of havodiploma nodig. De Mkb-routes in het hbo zijn ook geschikt voor zij-instromers en voor werknemers binnen mkb-bedrijven die zich verder willen ontwikkelen.