HTNO-middag 2022 | Vereniging Hogescholen

Het *htno-netwerk van de Vereniging Hogescholen organiseert sinds jaar en dag de htno-dagen. Tijdens die dagen kan iedereen aansluiten die:

  • de sector techniek een warm hart toedraagt;
  • graag meedenkt over hbo techniekonderwijs;
  • en op de hoogte wil zijn van de laatste ontwikkelingen op dit snijvlak. 

*hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs

Het htno-netwerk wil graag met regelmaat in gesprek zijn en blijven met hun stakeholders, en daar waar het werk gedaan wordt betrokkenheid en draagvlak krijgen voor voorgestelde paden. Ook willen zij hiermee aanvullend op de sectortafels, die twee keer per jaar plaatsvinden, bij de landelijke branches en het brede werkveld te rade gaan wat er nodig is om de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs verder te optimaliseren.

Ga jij ook in gesprek? 
Op 29 juni 2022 van 14.00-17.00 organiseert het netwerk de tweede online htno-middag van 2022, als vervolg op die van januari, getiteld "Aansluiting hbo techniekonderwijs op de arbeidsmarkt". Deze htno-middag mag met recht een co-creatie met het werkveld heten, gezien de vertegenwoordiging van de landelijke branches in het programma. Het netwerk gaat graag met deelnemers in gesprek over de volgende vragen:

  • Wat kunnen we gezamenlijk doen om hybride leeromgevingen goed neer te zetten en verder op te schalen?
  • Hoe zorgen we samen voor voldoende instroom en wat is er nodig om techniek alumni blijvend te binden aan de sector?

Het doel is om met elkaar te komen tot concrete acties die bijdragen aan een optimale aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt van vandaag en van de toekomst.

Aanmelden
Het aanmeldformulier vind je hier. Na aanmelding ontvang je per e-mail de bevestiging en een Teams-link naar de digitale bijeenkomst. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met de Vereniging Hogescholen.