‘Kwaliteit van de bedrijfsbegeleiding verbeteren’

Ben Platier, studiecoach en ontwikkelaar van Ad Bouwkunde:

‘Kwaliteit van de bedrijfsbegeleiding verbeteren’

“We zijn een publieke onderwijsinstelling en moeten dan ook goed luisteren wat de samenleving van ons vraagt. Gelukkig is er vanuit het werkveld ook behoefte om mee te denken over hoe we deze Ad kunnen inrichten. Wat ons opviel was de wens van werkgevers om zelf meer begeleid te worden in het begeleiden van hun werknemers en onze studenten. Een belangrijk aspect wat we graag oppakken. Wij begeleiden onze studenten natuurlijk, maar we zien ze maar één dag per week. De werkgevers spelen een minstens zo belangrijke rol in de begeleiding, in het beschikbaar stellen van data, in het bieden van ruimte om het geleerde met een opdracht in de praktijk te brengen. Deze pilot draagt bij om de kwaliteit van de bedrijfsbegeleiding in beeld te krijgen en te verbeteren. Een voorbeeld: we deden altijd al een studie-op-maat-gesprek, maar daar is nu een werkplekcheck aan toegevoegd waarbij werkgever, student en onderwijsinstelling aan tafel zitten. Heeft de student een relevante functie en opdracht, krijgt hij de faciliteiten en de tijd, is er commitment vanuit alle partijen? Uiteindelijk doel is de uitval te verlagen.”