Ad Maritieme Techniek

Naam route
Maritieme Techniek (pagina opleiding)

Korte omschrijving
Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je vindt in ons land dan ook veel scheeps-en jachtwerven, reparatie-en onderhoudsbedrijven of jachthavens, die vol passie en vakmanschap schepen en jachten bouwen of allerlei diensten leveren. 

Misschien werk je al in een maritieme omgeving zoals een werf, maar wil je graag verbreding of verdieping van je maritieme kennis. Of je wilt juist graag in de maritieme sector terechtkomen. Wil je meer verdieping in Maritieme Techniek en daarnaast blijven werken? Dan is de Associate degree Maritieme Techniek duaal echt een opleiding voor jou.

De nadruk ligt op wat jij nodig hebt om door te kunnen groeien binnen het bedrijf waar je werkt. Dit kan bijvoorbeeld zijn een verdieping in de maritieme werktuigbouw of in elektro of automatisering. Maar ook scheepsontwerp of het ontwikkelen en verbeteren van algemene competenties, zoals communicatie en het werken in groepen. Uiteraard doorloop je een studieprogramma dat aansluit op jouw ontwikkelbehoeftes.

Deelnemende hogeschool
NHL Stenden in Leeuwarden 

Deelnemende branche
•    HISWA-RECRON
•    Netherlands Maritime Technology
•    Nederlandse Jachtbouw Industrie

Dit kun je ermee worden
•    Jachtontwerper
•    Expert pleziervaartuigen  
•    Engineer

Student over deze opleiding
Wijnand heeft zijn mbo-4 opleiding Maritieme Techniek gehaald bij ROC Friese Poort. Daarna wilde hij doorleren, maar liever niet bij de vierjarige hbo bacheloropleiding Maritieme Techniek. Dat vond hij te lang duren. 

De Ad-opleiding geeft Wijnand veel keuze in wat hij zelf precies wil leren. Dat moet hij wel zelf aanpakken. Op het mbo kreeg hij alles voorgeschoteld. Op het hbo moet hij zelf op zoek en zijn eigen leerdoelen bepalen. De docenten van de opleiding begeleiden en coachen hem.
 
Gelukkig kan Wijnand ook gebruik maken van zijn netwerk van medestudenten. Als hij iets niet weet, dan kan hij het aan medestudenten vragen. Dat stimuleert. 
Tijdens zijn studie bouwt hij zo langdurige relaties op. Alleen daarom is de opleiding al heel waardevol.