Ad Logistiek en Economie

Naam route
Logistiek en Economie Duale Ad (pagina opleiding)

Korte omschrijving
In een aantal modules leren wij onze studenten alles met betrekking tot logistiek management en bedrijfsprocessen zoals opslag, vervoer, planning en goederenstroom. De persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student staat daarbij centraal. Studenten doen vakkennis en vaardigheden op die ze nodig hebben om projecten voor te bereiden, te coördineren en veranderingen in een organisatie vorm te geven. De opleiding heeft een duaal karakter. Werk en studie zijn één geheel. Leren op de werkplek en van en met medestudenten. Studenten dienen een baan van minimaal 24 uur binnen de logistiek te hebben. De opdrachten zijn zoveel mogelijk uit te voeren op de werkplek. Hierdoor ondervindt zowel de student als het bedrijf al snel voordeel van het volgen van deze studie. Daarnaast komen de studenten eens in de twee weken een dag naar de hogeschool. Hierdoor is de studie goed te combineren met een baan in de logistiek. 

Deelnemende hogeschool
NHL Stenden

Deelnemende branche
•    STL
•    TLN

Dit kun je ermee worden
•    Teamleider Logistiek
•    Warehouse Manager
•    Projectleider
•    Transportplanner

Mkb-ers over deze opleiding
‘De veranderingen gaan snel, dus extra kennis en kunde is nodig’ 
-    Rene Dale CEO Olderburger Fritom

‘De kennis die onze medewerker opdoet, brengt hij meteen in de praktijk’ 
-    Willem van der Ark directeur MCS B.V.