RIF regeling biedt kansen voor entreeonderwijs

28-02-2024

#Entree-onderwijs #Mbo-initiatief #Nieuws #RIF

Sinds het begin van de eerste regeling van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) in 2014 zijn er ruim 200 projecten gestart in het mbo. In de eerste regeling konden er uitsluitend aanvragen gedaan worden voor de technische opleidingen. Vanaf de tweede regeling, in 2018, is deze restrictie er af gegaan en is het mogelijk om een project te starten voor opleidingen in de niet-technische sectoren. Toch is nog steeds te zien dat de meeste projecten rondom technische opleidingen zijn geweest.

In de eerste regeling werden er voornamelijk projecten gestart op de niveau 3 en 4 opleidingen. De entreeopleidingen (niveau 1) werden vaak onvoldoende mee genomen in de projecten. Dit werd gezien als een gemiste kans, want juist de entree opleidingen bieden mogelijkheden voor mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Entreeopleidingen zijn bedoeld voor studenten die nog geen diploma hebben behaald op het niveau van voortgezet onderwijs en die extra ondersteuning nodig hebben voordat ze kunnen doorstromen naar reguliere mbo-opleidingen. Deze programma's richten zich op basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden, evenals vakspecifieke trainingen die gericht zijn op bepaalde beroepen of sectoren. Daarom heeft OCW het besluit genomen om vanaf 2020 de regeling toegankelijker te maken voor entree opleidingen. Meer informatie over het RIF vind je hier.

Bekijk het volledige artikel op de website van Techniekpact met daarin meer achtergrondinformatie over het aantal projecten per provincie en het aantal entree-opleidingen per aanvraagronde.

0