Organisatie en contact

Raad van Advies 
De Raad van Advies geeft het programma inhoudelijke sturing, rekening houdende met zowel de belangen van het onderwijs als van het bedrijfsleven. Daarnaast analyseert en bundelt de Raad van Advies de succesfactoren van de verschillende pilots en geeft op basis daarvan een advies voor een landelijke opschaling. De Raad van Advies bestaat uit: Jacco Vonhof (VNO-NCW/MKB-NL), Focco Vijselaar (EZK- DG Bedrijfsleven en Innovatie), Marcelis Boereboom (OCW- DG HO&S) en Maurice Limmen (directeur VH)

Programmateam
De praktische uitvoering van de ‘Mkb-route in het HBO’ ligt in handen van het programmateam. Dit bestaat uit: Gertrud van Erp (VNO-NCW/MKB-NL), Amanda Thakoerdin (ministerie van EZK), Patrick Leushuis (ministerie van OCW), Leonie Blom (PTvT, tevens projectleider) en Pilar Lammerts (ondersteuning).

Voor contact kunt u opnemen met:
Projectleider Leonie Blom, l.blom@ptvt.nl
Projectondersteuning Pilar Lammerts, p.lammerts@ptvt.nl